İŞVEREN DESTEK ÖDEMESİ
İŞVEREN DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?
İşveren destek ödemesi, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara yapılacak bir destek ödemesidir.
KİMLERE ÖDENİR?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan, kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara, işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 ayları için aylık 2,000 TL’den toplam 8,000 TL destek ödemesi yapılacaktır.
BORCU OLANLAR FAYDALANABİLİR Mİ?
İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana bu madde kapsamında destek ödemesi yapılabilmesi için işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesine borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşuldur. Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu olması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecektir.
KİMLERE ÖDENMEZ?
Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler, klinikler, döviz büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece kulüpleri ve kuyumcular kapsam dışındadırlar.