5 Mayıs 2017, Cuma
16/1976 VE 72/2007 YASALARI ALTINDAKİ SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE EVLENME YARDIMINA HAK KAZANILMASI
16/1976 sayılı K.T. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigortalı olup 01/01/2008 tarihinden sonra 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olunmasını gerektirecek bir göreve ve/veya işe girmiş olmakla birlikte iki yasa altındaki sigortalılık sürelerinin birleştirilememesi nedeni ile evlilik tarihinden önceki oniki takvim ayı içinde 120 (yüzyirmi) gün ve/veya toplam 720 (yediyüzyirmi) gün prim ödemiş olma koşullarını yerine getiremediği için evlenme yardımından yararlanamayan sigortalılar, 31/07/2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, evlenme tarihi itibarı ile diğer koşulları taşımaları koşuluyla (iki yasa altındaki süreleri birleştirilerek) Evlenme Yardımı almaya hak kazanacaklardır. Bu gibi durumda olan sigortalıların en geç 31/07/2017 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi Şubelerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.