24 Temmuz 2017, Pazartesi
GEÇMİŞ YILLARDA EMEKLİ MAAŞLARINDAN YAPILAN VERGİ KESİNTİLERİNİN İADESİ
Anayasaya aykırı olduğuna karar verilmesi sebebiyle 3000.-TL ve üzeri aylık alan emeklilerden vergi alınmasını düzenleyen Gelir Vergisi (Değişiklik) ve Emeklilik (Değişiklik) Yasası yürürlükten kaldırılmış ve yapılan kesintilerin hak sahiplerine iadesi için 21/6/2017 tarihinde ‘ Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Karaname’ yürürlüğe girmiştir. Bu kararname çerçevesinde Dairemizden 3000.-TL ve üzeri aylık alanlardan yapılan kesintilerin iadesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve hak sahiplerine iade yapılabilmesi için gerekli yazılı başvuru Dairemiz tarafından Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılmıştır. Bu nedenle kesintilerin iadesi ile ilgili sigortalılarımızın ayrıyeten başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kesilen vergi miktarının Gelir ve Vergi Dairesi tarafından fon hesabımıza yatırılmasına müteakip, iadeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.