22 Ağustos 2019, Perşembe
YOKLAMA BİLDİRGELERİNDE SON TARİH 30 EYLÜL 2019
Sosyal Sigortalar Dairesinden malullük, yaşlılık, dulluk (ölüm aylığı), yetimlik (ölüm aylığı) ve iş kazalarından dolayı gelir alanların 2018 yılı yoklama bildirgeleri 28 Mayıs 2018 tarihinde adreslerine postalanmıştır. Bildirgelerini doğru ve eksiksiz olarak Dairemize teslim eden sigortalılarmızın yoklama işlemleri tamamlanmıştır. 22 Mayıs 2019 tarihinde, yoklamasını yaptırmayan sigortalılara en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar yoklamalarını yaptırmaları için SMS yoluyla hatırlatma gönderilmiştir. Günümüz itibarıyla 3704 kişi yoklamasını yaptırmamıştır. Yoklamasını yaptırmayan bu kişilerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesine teslim etmeleri gerekmektedir. Bildirgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyenlerin aylıkları, işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulacaktır.