14 Mart 2020, Cumartesi
CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) NEDENİYLE ALINACAK ÖNLEMLER
Şubelerdeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi önlem alındı.
1. 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken Şubat 2020 Sosyal Sigorta primlerinin 30 Mart 2020 tarihine kadar; İhtiyat Sandığı primlerinin de 15 Nisan 2020 tarihine kadar cezasız alınmasının sağlanması hem işverenlere bir kolaylık hem de Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi şubelerinde yoğunluğun azaltılması için önem arz etmektedir. Bu konuda Yasa gücünde kararname ile hazırlanacaktır.

2. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Acenteler Birliğine üye işyerlerinin 1 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında oluşacak sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının cezasız olarak Ocak 2021 - Haziran 2021 tarihleri arasında ödenebilmesi için gerekli Yasa Gücünde kararnamenin hazırlanıp uygulamaya konması sağlanacaktır. Ayrıca, diğer sektörler konusunda talep gelmesi halinde Bakanlığımız gerekli değerlendirmeleri yaparak, durumu aciliyetine göre karar üretecektir.

3. Sosyal Sigortalar Dairesinin öncelikli ve acil hizmetlerinin online olarak yapılabilmesi ve mümkün olduğunca daireye uğramadan yapılması için sistemsel çalışma yapılacaktır.

4. Çalışma izin merkezinde yer alan pasaport işlemleri Pazar günü tamamlanıp, Pazartesi günü ilgili işverenlere toplu olarak verilecek; Acil çıkışı veya işlemi olan işverenlerin talepleri Bakanlık tarafından alınıp, kişiler mağdur edilmeden işlemelerin rotasyon usulü ile yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, diğer sektörler konusunda talep gelmesi halinde Bakanlığımız gerekli değerlendirmeleri yaparak, durumu aciliyetine göre karar üretecektir.

5. Bakanlığımız önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler çerçevesinde gerekli açılımları yapmaya devam edecektir.