18 Mart 2020, Çarşamba
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİNDEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN SİGORTALILARA DUYURU
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesinden işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımızın ödeneklerinin devam edebilmesi için haftada en az bir defa Dairemize gelerek imza atma uygulamasına 15 Nisan 2020 tarihine kadar son verilmiştir. Bu durumdaki sigortalılarmızın işsizlik menfaatleri imzaları olmaksızın banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edecektir.