19 Mart 2020, Perşembe
İLAÇ KURULU KARARI İLE İLAÇ BEDELİ ÖDENEN SİGORTALILARA DUYURU
Sağlık Bakanlığı tarafından, kronik hastalıkları bulunan sigortalı hastaların kullanması gereken ilaçlarla ilgili kurul süreleri sona erenlerin bu süreleri, hastanelere başvurmadan 3 ay süre ile uzatıldığından, bu durumdaki sigortalılar ve geçindirmekle yükümlülerinin ilaç bedelleri Dairemizce ödenmeye devam edecektir.