14 Mayıs 2020, Perşembe
PRİM YATIRIMLARI İÇİN DUYURU
Ocak, Şubat ve Mart 2020 primleri için tek seferde ödemek kaydıyla gecikme zamsız olarak 22 Mayıs 2020 tarihine kadar ödeme olanağı.
Bakanlar Kurulu, 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve/veya 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında prim ödeme yükümlüsü olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virusü (Covid-19) nedeniyle ekonomik faaliyetleri aksamış olan sigortalıların Ocak 2020, Şubat 2020 ve Mart 2020 ayları için, kendisine ve çalışanlarına ait primlerinin ödeme süresini 22 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatarak ekonomik faaliyetlerinde kolaylık sağlanması amacıyla karar almıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararından yararlanmak isteyen sigortalılar, kendileri ve çalışanları için Ocak 2020, Şubat 2020 ve Mart 2020 aylarına ait tüm primleri için bir defada ve en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar gecikme zamsız olarak Sosyal Sigortalar Dairesine ödeme yapabileceklerdir. Bu ödemeler sadece Dairemiz veznelerinde yapılabilecektir.

Prim ödeme mükellefiyeti olan tüm sigortalılara önemle duyrulur.