18 Mayıs 2020, Pazartesi
İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ HAKKINDA
51/2020 ve 52/2020 sayılı yasa gücünde kararnameler ile işsizlik ödeneğinden faydalanma koşullarında düzenlemeler yapıldı.
51/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Geçici İşsizlik Ödeneği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile 52/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Geçici İşsizlik Ödeneği Hakkında Yasa Gücünde Kararname 24 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. İlgi kararnameler doğrultusunda 14 Mart 2020 tarihinden sonra işsizlik başvurusunda bulunanlara işbu kararnameler uygulanacaktır.

Sigortalının geçici işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, işten durması ve işten durduğu tarihten önce, yüz elli günü işsizlik kaydını yaptırdığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde olmak koşuluyla, toplam en az yedi yüz yirmi gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olma koşulu aranacaktır.

Bu yasa gücünde kararnemeler altında yapılacak işsizlik başvurularında sigortalının, Bakanlık İş ve İşçi Bulma Servisine şahsen müracaat ederek işsiz kaydını yaptırması koşulu aranmayacaktır. Sigortalıların geçici işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işveren tarafından imzalanmış 'Sosyal Sigortalar Dairesi Sigortalı İstihadam Belgesi'nin ve 'İşten Duruş Bildirgesi'nin Dairemize sunulmuş olması gerekmektedir.

İşsiz kaldığı tespit edilen sigortalıya Sosyal Sigortalar Dairesine müracaat ettiği tarihten itibaren bir işe girinceye kadar en fazla 120 gün ve her gün için 50 TL ve 30 güne 1500 TL olacak şekilde geçici işsizlik sigortası ödeneği verilecektir.