28 Temmuz 2020, Salı
İŞVERENLERE VE KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARA DESTEK ÖDEMESİ
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara destek ödemesi yapılacaktır.
34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün Geçici 15’inci maddesi Kapsamında İşverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara aşağıda belirtilen kurallara bağlı olarak destek ödemesi yapılacaktır.

İşverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 2,000 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler,klinikler, döviz büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece kulüplerini ve kuyumcular bu destek ödemesi kapsamının dışındadırlar.

Destek ödemesinden faydalanabilmek için, bu (değişiklik) tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği tarih olan 24.7.2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru yapılması gerekmektedir. Bir işverene ait birden fazla işyeri olması halinde işveren tek bir işyeri için başvuru alınacak ve her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılacaktır.

İşyerindeki çalışan sayısı değerlendirilirken, bu (değişiklik) tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği tarih olan 24.07.2020 tarihindeki Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla Temmuz 2020 ve Ağustos 2020 ayları için aylık 2,000 TL'den toplam 4,000TL destek ödemesi yapılacaktır.

2,000 TL destek ödemeleri aylık olarak yapılacak olup Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana 2,000 TL destek ödemesi yapılabilmesi için işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşuldur.

Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu bulunması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecektir.

Destek ödemelerinin uygulamasında ve bu maddede sayılan herhangi bir koşula istinaden müracaatın red edilmesi halinde, red edilmesinden itibaren (1) ay içerisinde Bakanlığa itirazda bulunabilir.