login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
HABERLERKARANTİNA ÖDENEĞİ HAKKINDA DUYURU
ANASAYFA
HABERLER
26 Ocak 2021, Salı
KARANTİNA ÖDENEĞİ HAKKINDA DUYURU
1/2021 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Verilecek Karantina Ödeneği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve 2/2021 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Verilecek Karantina Ödeneği Hakkında Yasa Gücünde Kararname 20 sayı ve 25.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Belirtilen Yasa Gücünde Kararnameler, 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanlardan Covid-19 pozitif çıkan vakaların temaslılarını kapsamakta olup söz konusu temaslılara, Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak karantinada tutulmuş olmaları nedeniyle karantinada geçirdikleri sürelere karşılık ödenek verilmesini düzenlemektedir.

1. Sigortalının karantina ödeneği alabilmesi için; halen çalışıyor olup yüz yirmi günü, karantinaya alındığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde olmak üzere toplam en az yedi yüz yirmi gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması koşuldur.

2. Başvurular Sosyal Sigortalar Dairesi şubelerinden veya online olarak ssd.gov.ct.tr adresinden yapılacaktır. Online başvuru yapanların ekte sunulması gereken belgeleri başvurularını takiben daireye sunmaları gerekmektedir.

3. Karantina ödeneğinin başlangıç tarihi 25.1.2021 olup söz konusu tarihte halen karantinada olan ve bu tarihten sonra karantinada geçirdikleri süreyi Sağlık Bakanlığından temin edecekleri yazı ile belgeleyen temaslı sigortalılar işbu karantina ödeneğinden yararlanabileceklerdir.25.01.2021 tarihinden önce karantinada olup, karantina süresini tamamlayan sigortalılar 1/2021 ve 2/2021 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler kapsamında müracaatta bulunamazlar.
ARŞİV
2023 Aralık (2) 2023 Ekim (1) 2023 Eylül (1) 2023 Haziran (1) 2023 Mayıs (1) 2023 Nisan (2) 2023 Şubat (3) 2022 Eylül (1) 2022 Mayıs (2) 2022 Nisan (1) 2021 Aralık (3) 2021 Kasım (1) 2021 Ekim (1) 2021 Ağustos (2) 2021 Haziran (1) 2021 Mayıs (1) 2021 Nisan (1) 2021 Mart (1) 2021 Şubat (4) 2021 Ocak (4) 2020 Aralık (2) 2020 Ekim (1) 2020 Eylül (3) 2020 Ağustos (3) 2020 Temmuz (2) 2020 Haziran (3) 2020 Mayıs (6) 2020 Nisan (4) 2020 Mart (6) 2020 Şubat (3) 2019 Ekim (1) 2019 Eylül (2) 2019 Ağustos (1) 2019 Mayıs (1) 2019 Nisan (1) 2019 Şubat (1) 2018 Ekim (2) 2018 Ağustos (1) 2018 Mayıs (1) 2017 Kasım (2) 2017 Ekim (2) 2017 Ağustos (3) 2017 Temmuz (1) 2017 Haziran (1) 2017 Mayıs (1)
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi