1 Şubat 2021, Pazartesi
AF MÜRACAATI SON BAŞVURU TARİHİ
31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 124/2020 ve 125/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için Dairemize yapacakları son başvuru tarihinin 30 Ocak 2021 Cumartesi günü olması sebebiyle 1 Şubat 2021 Pazartesi mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir. Ödeme süresi ise 26 Şubat 2021 tarihine kadardır. Dairemize birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.