login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
HABERLERPRİM DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU
ANASAYFA
HABERLER
22 Mart 2021, Pazartesi
PRİM DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU
7/2021 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3 ile 8/2021 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3, 32 sayı ve 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. İşbu değişiklik kararnameleri ile esas kararnameler olan 94/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve 96/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname'nin 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre ,işverenlerin Şubat 2021 - Haziran 2021 dönemindeki aylara ait prim desteğinden yararlanabilmeleri için Aralık 2020 ayındaki sicil bazında hizmet akitli çalışan sayısı dikkate alınarak 1 ile 10 (10 dahil) arasında hizmet akitli çalışanı olması halinde sadece işçi hissesini, 11 ile 20 (20 dahil) arasında hizmet akitli çalışanı olması halinde işçi hissesine ilaveten işveren hissesinin % 50'sini, 21 ve üzerinde hizmet akitli çalışanı olması halinde ise işçi hissesine ilaveten işveren hissesinin % 65'ni en geç ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu Yasa Gücünde Kararname kapsamındaki ödemelerini Kararnamede belirtilen sürelerde yerine getiremeyen işverenlerin, bu yükümlülüklerini yerine getirememe nedenlerini kanıtlayıcı belgelerle birlikte , kararname altında ödeme hakkını kaybettikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru hakları bulunmaktadır.
ARŞİV
2023 Aralık (2) 2023 Ekim (1) 2023 Eylül (1) 2023 Haziran (1) 2023 Mayıs (1) 2023 Nisan (2) 2023 Şubat (3) 2022 Eylül (1) 2022 Mayıs (2) 2022 Nisan (1) 2021 Aralık (3) 2021 Kasım (1) 2021 Ekim (1) 2021 Ağustos (2) 2021 Haziran (1) 2021 Mayıs (1) 2021 Nisan (1) 2021 Mart (1) 2021 Şubat (4) 2021 Ocak (4) 2020 Aralık (2) 2020 Ekim (1) 2020 Eylül (3) 2020 Ağustos (3) 2020 Temmuz (2) 2020 Haziran (3) 2020 Mayıs (6) 2020 Nisan (4) 2020 Mart (6) 2020 Şubat (3) 2019 Ekim (1) 2019 Eylül (2) 2019 Ağustos (1) 2019 Mayıs (1) 2019 Nisan (1) 2019 Şubat (1) 2018 Ekim (2) 2018 Ağustos (1) 2018 Mayıs (1) 2017 Kasım (2) 2017 Ekim (2) 2017 Ağustos (3) 2017 Temmuz (1) 2017 Haziran (1) 2017 Mayıs (1)
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi