22 Mart 2021, Pazartesi
PRİM DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU
7/2021 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3 ile 8/2021 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3, 32 sayı ve 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. İşbu değişiklik kararnameleri ile esas kararnameler olan 94/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve 96/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname'nin 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre ,işverenlerin Şubat 2021 - Haziran 2021 dönemindeki aylara ait prim desteğinden yararlanabilmeleri için Aralık 2020 ayındaki sicil bazında hizmet akitli çalışan sayısı dikkate alınarak 1 ile 10 (10 dahil) arasında hizmet akitli çalışanı olması halinde sadece işçi hissesini, 11 ile 20 (20 dahil) arasında hizmet akitli çalışanı olması halinde işçi hissesine ilaveten işveren hissesinin % 50'sini, 21 ve üzerinde hizmet akitli çalışanı olması halinde ise işçi hissesine ilaveten işveren hissesinin % 65'ni en geç ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu Yasa Gücünde Kararname kapsamındaki ödemelerini Kararnamede belirtilen sürelerde yerine getiremeyen işverenlerin, bu yükümlülüklerini yerine getirememe nedenlerini kanıtlayıcı belgelerle birlikte , kararname altında ödeme hakkını kaybettikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru hakları bulunmaktadır.