1 Nisan 2021, Perşembe
SAĞLIK KARNELERİNİN VERİLMESİ UYGULAMASININ SON BULMASI HAKKINDA DUYURU
SAĞLIK KARNELERİNİN VERİLMESİ UYGULAMASININ SON BULMASI HAKKINDA DUYURU Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına, sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli olan provizyon işlemleri elektronik ortam içerisinden gerçekleştirileceğinden 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Dairemiz tarafından verilen sağlık karnesi uygulamasına son verilmiştir . Bu tarihten itibaren Dairemizden gelir ve aylık alan sigortalılar dahil tüm sigortalılar ve onların geçindirmekle yükümlülerinin sağlık karnesi hakkı olup olmadığı Dairemiz ile Sağlık Bakanlığı arasındaki elektronik veri paylaşımına olanak sağlayan yazılım sistemi üzerinden sorgulanacak ve onaylar bu sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Kamu sağlık kurumlarına yapılacak başvurularda, vatandaş olanlar kimlik kartlarını, vatandaş olmayanlar ise pasaportlarını ibraz etmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Öte yandan geçindirmekle yükümlü statüsündeki eş ve çocuklarını Dairemize bildirmemiş sigortalıların bilgi güncellemelerini yaptırmaları, elektronik sorgulamalar esanasında mağduriyet yaşamamaları için büyük önem arz etmektedir. Tüm sigortalılarımıza önemle duyrulur.