login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
HABERLERPRİM DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU
ANASAYFA
HABERLER
8 Ekim 2021, Cuma
PRİM DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU
22 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren prim indirimi ile ilgili kararnameler hakkında duyuru
22 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren değiştirilmiş şekliyle 61/2021 sayılı Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve değiştirilmiş şekliyle 62/2021 sayılı 2021-Şubat 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname altında Dairemize prim ödemek isteyen işverenlerin bu destekten yararlanmak için gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin sorgulamayı ssd.gv.ct.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Önceki prim desteği kararnamelerinden yararlanmamış olan işverenlerin ilgili sayfamızdan online başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kararnameler kapsamında olan işverenler çalıştırdıkları sigortalıların primlerini, Aralık 2020 ayındaki işyeri sicil bazında hizmet akidli çalışan saysının; 1 ile 10 (10 dahil) arasında olması halinde çalışana ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının %50’sini, 11 ve üzeri olması halinde çalışana ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının %70’ini sigortalının prime esas kazancı üzerinden kesip ilgili ayı takip eden ayın en geç 15’ne kadar ödemekle yükümlüdürler.

İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmesi için işyeri sicil bazında borcunun olmaması ya da prim borcunu yapılandırmış olması ve Eylül 2021 - Şubat 2022 döneminde değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 'İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı’ yan başlıklı 15’inci maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurtdışına çıktığını belgelemesi halleri hariç, 6 ay boyunca çalışanlarını durdurmaması koşuldur.

Tüm işverenlere önemle duyurulur.
ARŞİV
2023 Aralık (2) 2023 Ekim (1) 2023 Eylül (1) 2023 Haziran (1) 2023 Mayıs (1) 2023 Nisan (2) 2023 Şubat (3) 2022 Eylül (1) 2022 Mayıs (2) 2022 Nisan (1) 2021 Aralık (3) 2021 Kasım (1) 2021 Ekim (1) 2021 Ağustos (2) 2021 Haziran (1) 2021 Mayıs (1) 2021 Nisan (1) 2021 Mart (1) 2021 Şubat (4) 2021 Ocak (4) 2020 Aralık (2) 2020 Ekim (1) 2020 Eylül (3) 2020 Ağustos (3) 2020 Temmuz (2) 2020 Haziran (3) 2020 Mayıs (6) 2020 Nisan (4) 2020 Mart (6) 2020 Şubat (3) 2019 Ekim (1) 2019 Eylül (2) 2019 Ağustos (1) 2019 Mayıs (1) 2019 Nisan (1) 2019 Şubat (1) 2018 Ekim (2) 2018 Ağustos (1) 2018 Mayıs (1) 2017 Kasım (2) 2017 Ekim (2) 2017 Ağustos (3) 2017 Temmuz (1) 2017 Haziran (1) 2017 Mayıs (1)
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi