EVLENME YARDIMI
Evlenme yardımı, evlenme akdinin yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin iki katıdır. Şu anda uygulanan güncel asgari ücret miktarı 2175 TL olup, buna göre uygulanan evlenme yardımı miktarı 4350 TL'dir.
ANALIK YARDIMLARI
Gebelik, doğum ve emzirme maktu yardımları, İdare Meclisi'nin 22/08/2017 tarih ve 92/2017 sayılı kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın onayı ile 01/07/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, tutarlar şu şekilde belirlenmiştir:

a) Gebelik Yardımı: 435 TL
b) Doğum Yardımı: 870 TL
c) Emzirme Yardımı: 870 TL
CENAZE MASRAFI YARDIMI
Değiştirilmiş şekliyle 16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın 110. maddesi uyarınca hak sahiplerine ödenmekte olan cenaze masrafı yardımı miktarı, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi'nin 22/08/2017 tarih ve 92/2017 sayılı kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın onayı ile 01/02/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 652.50 TL olarak düzenlenmiştir.
GÖZLÜK YARDIMI
Değiştirilmiş şekliyle 16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın 33. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sigortalılara sağlanacak protez, araç ve gereçlerden, maktu gözlük yardımı miktarı, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi'nin 19/02/2013 tarih ve 15/2013 sayılı kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın onayı ile 01/03/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

a) Gözlük çerçevesi: 120.00 TL
b) Bir çift gözlük camı: 80.00 TL