K. T. SOSYAL SİGORTALAR YASASINA GÖRE
A
Aday kadrolu memurlar
C
Çıraklık akdi ile çalışanlar
D
Hizmet akdi ile çalışanlar
E
Hizmet akdi ile çalışıp yaşlılık maaşı alanlar
H
İşverenler
J
İşveren olarak çalışıp yaşlılık maaşı alanlar
K
İsteğe bağlı sigortalı olanlar
M
Ev kadını olarak sigortalı olanlar
L
Tehlike primi
T
Tehlike prim farkı
X
Emekli olup 'D' tipi yatırım yapmaya devam edenler için fark yatırımı
Y
Emekli olup 'H' tipi yatırım yapmaya devam edenler için fark yatırımı
V
Hizmet akdi ile çalışıp 01/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren yasaya göre erken yaşlılık maaşı alan ve sonra tekrar işe girenler
Z
İşveren olarak çalışıp 01/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren yasaya göre erken yaşlılık maaşı alan ve sonra tekrar işe girenler
SOSYAL GÜVENLİK YASASINA GÖRE
D1
Hizmet akdi ile çalışan KKTC vatandaları ile aday kadrolu memurlar
D2
Hizmet akdi ile çalışma izinli olarak çalışanlar ile kadrolu memurlar
E1
D1 statüsünde çalışıp yaşlılık maaşı alanlar
E2
D2 statüsünde çalışıp yaşlılık maaşı alanlar
H1
İşverenler
J1
İşveren olarak çalışıp yaşlılık maaşı alanlar
K1
İsteğe bağlı sigortalı olanlar
L1
Tehlike primi
F1
D1 statüsünde part time çalıştırılanlar için fark yatırımı
F2
D2 statüsünde part time çalıştırılanlar için fark yatırımı
G1
Part time emekli çalıştırılanlar için fark yatırımı
X1
Emekli olup 'D1' tipi yatırım yapmaya devam edenler için fark yatırımı
X2
Emekli olup 'D2' tipi yatırım yapmaya devam edenler için fark yatırımı
Y1
Emekli olup 'H1' tipi yatırım yapmaya devam edenler için fark yatırımı
T1
Tehlike primi farkı