PRİM DESTEĞİ
PRİM DESTEĞİ NEDİR?
Ülkemizde yaşanan salgın yüzünden çalışma hayatında meydana gelen olağanüstü koşullar nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş olup faaliyette bulunan işletmeler de ödeme güçlüğü içine girmiştir. Bu nedenle, işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede Temmuz 2020 - Ocak 2021 dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta primlerinin bir kısmı karşılanacaktır.
İNDİRİM NASIL UYGULANIR?
İşverenler, çalışanları için her ay tanzim edilecek bordrolarda belirtilen prime esas kazanç miktarının %5'ini öder. Sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmaz. Devlet hissesi hariç, kalan hisse miktarının İstihdam Destek Merkezi tarafından Sosyal Sigortalar Fonuna ödenmesi sonrasında sigortalıların tüm sigorta kollarına ait primleri ödenmiş sayılır. Sigortalıların primlerinin ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödenmesi koşuldur. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu prim desteğinden yararlanılamaz.
UYGULAMA NASIL OLACAK?
Prim desteğinden faydalanmak için, her işyeri sicili için ayrı ayrı olmak üzere sigortalı veya kurumsal işlemler sayfalarımızdaki bölümlerden online olarak ya da şubelerimizdeki hukuk servislerine bizzat başvurmanız gerekiyor. Başvurunuz değerlendirilip olumlu sonuçlandığı takdirde prim ödemelerinizi her ayın 15'ini geçirmeyecek şekilde online ödeme sayfamızdan veya şubelerimizden yapmanız gerekiyor.
BORCU OLANLAR FAYDALANABİLİR Mİ?
İşverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için, işyeri sicili bazında tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarını ödemiş olması veya prim borcunu yapılandırmış ve bu yapılandırma kurallarına uyması koşuldur. Ancak Şubat 2020 ayına kadar tüm primleri ödenmiş olup Mart 2020 - Haziran 2020 aylarına ait prim borcu olanlar bu döneme ait prim borçlarını ilk taksiti 2021 yılının Şubat ayından başlayacak şekilde yapılandırarak faydalanabilirler.
KİMLER FAYDALANAMAZ?
Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli işyerleri, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, casino, bet office, gece kulüpleri, döviz büroları, GSM operatörleri ve ev hizmetlerinde çalışanlar kapsam dışındadır.