FORM VE DİLEKÇELER
Hastalık/işkazası
Geçici işgöremezlik ödeneği talep dilekçesi
SS-71
AÇ/İNDİR
Cenaze yardımı
Cenaze masrafları talep dilekçesi
AÇ/İNDİR
Ev kadınları
Sigortalı olmak isteyen ev kadınları için borçlanma talep formu
AÇ/İNDİR
Ev kadınları
Ev kadınların sigortalılığı için müracaat formu
AÇ/İNDİR
Gelir basamağı değişiklikleri
Basamak düşürme talep dilekçesi
SS-108B
AÇ/İNDİR
Gelir basamağı değişiklikleri
Basamak yükseltme talep dilekçesi
SS-108
AÇ/İNDİR
Hizmet birleştirme
Hizmet birleştirme başvuru formu
AÇ/İNDİR
Hizmet birleştirme
Güneyden getirilecek süreler için form
SS-96
AÇ/İNDİR
İsteğe bağlı sigortalılık
İsteğe bağlı sigortalılık müracaat formu
SS-7A
AÇ/İNDİR
İşveren
İşyeri veya iş bırakma bildirgesi
SS-6
AÇ/İNDİR
İşveren
KKTC vatandaşlarının işten ayrılma bildirgesi
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Ölüm sigortasından aylık bağlanması için dilekçe
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Muvafakatname
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Ölüm şahadetnamesi
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Taahhütname
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Yaşlılık-malüllük aylığı bağlanması için dilekçe
SS-56
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Toptan ödeme talep dilekçesi
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Banka beyan formu
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (yaşlılık-malullük)
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (dulluk)
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (yetimlik)
AÇ/İNDİR
Yetki belgesi
Kısa vadeli menfaat başvuru ve ödenek yetki belgesi
AÇ/İNDİR
Prim borcu affı
Müracaat formu
AÇ/İNDİR
Web sitesi
İşyeri ve muhasiplerin internet kullanımı için taahhütname
AÇ/İNDİR
İşveren
İşyeri faaliyetine ara verme beyan formu
AÇ/İNDİR
Covid-19
Kısmi zamanlı çalışma başvurusu
AÇ/İNDİR
Prim Desteği Bordro
Prim Desteği Bordro
AÇ/İNDİR
Prim Desteği Ek Bordro
Prim Desteği Ek Bordro
AÇ/İNDİR
Yetki Belgesi
Yetki Belgesi
AÇ/İNDİR
Covid-19
Karantina ödeneği başvurusu
AÇ/İNDİR
Kısa Vadeli Ödenekler
Kısa vadeli ödenekler için banka beyan formu
AÇ/İNDİR
Hastalık/İşkazası
İşyeri yazısı
AÇ/İNDİR
Af Müracaat
Af Müracaat formu
AÇ/İNDİR
Analık
ANALIK GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ(YENİ)
AÇ/İNDİR
İşveren
Nakil formu
AÇ/İNDİR
Prim iadesi
Prim iadesi talep dilekçesi
AÇ/İNDİR