login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
FORM VE DİLEKÇELER
ANASAYFA
MEVZUAT
FORM VE DİLEKÇELER
FORM VE DİLEKÇELER
Hastalık/işkazası
Geçici işgöremezlik ödeneği talep dilekçesi
SS-71
AÇ/İNDİR
Cenaze yardımı
Cenaze masrafları talep dilekçesi
AÇ/İNDİR
Ev kadınları
Sigortalı olmak isteyen ev kadınları için borçlanma talep formu
AÇ/İNDİR
Ev kadınları
Ev kadınların sigortalılığı için müracaat formu
AÇ/İNDİR
Gelir basamağı değişiklikleri
Basamak düşürme talep dilekçesi
SS-108B
AÇ/İNDİR
Gelir basamağı değişiklikleri
Basamak yükseltme talep dilekçesi
SS-108
AÇ/İNDİR
Hizmet birleştirme
Hizmet birleştirme başvuru formu
AÇ/İNDİR
Hizmet birleştirme
Güneyden getirilecek süreler için form
SS-96
AÇ/İNDİR
İsteğe bağlı sigortalılık
İsteğe bağlı sigortalılık müracaat formu
SS-7A
AÇ/İNDİR
İşveren
İşyeri veya iş bırakma bildirgesi
SS-6
AÇ/İNDİR
İşveren
KKTC vatandaşlarının işten ayrılma bildirgesi
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Ölüm sigortasından aylık bağlanması için dilekçe
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Muvafakatname
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Ölüm şahadetnamesi
AÇ/İNDİR
Ölüm sigortası
Taahhütname
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Yaşlılık-malüllük aylığı bağlanması için dilekçe
SS-56
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Toptan ödeme talep dilekçesi
AÇ/İNDİR
Yaşlılık/malullük
Banka beyan formu
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (yaşlılık-malullük)
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (dulluk)
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yoklama bildirgesi (yetimlik)
AÇ/İNDİR
Yetki belgesi
Kısa vadeli menfaat başvuru ve ödenek yetki belgesi
AÇ/İNDİR
Prim borcu affı
Müracaat formu
AÇ/İNDİR
Web sitesi
İşyeri ve muhasiplerin internet kullanımı için taahhütname
AÇ/İNDİR
İşveren
İşyeri faaliyetine ara verme beyan formu
AÇ/İNDİR
Covid-19
Kısmi zamanlı çalışma başvurusu
AÇ/İNDİR
Yetki Belgesi
Yetki Belgesi
AÇ/İNDİR
Covid-19
Karantina ödeneği başvurusu
AÇ/İNDİR
Kısa Vadeli Ödenekler
Kısa vadeli ödenekler için banka beyan formu
AÇ/İNDİR
Hastalık/İşkazası
İşyeri yazısı
AÇ/İNDİR
Analık
ANALIK GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ(YENİ)
AÇ/İNDİR
İşveren
Nakil formu
AÇ/İNDİR
Prim iadesi
Prim iadesi talep dilekçesi
AÇ/İNDİR
Yoklama
Yaşam belgesi
AÇ/İNDİR
Af Müracaat Formu
Af Müracaat Formu
AÇ/İNDİR
Şikayet dilekçesi
Şikayet dilekçesi
AÇ/İNDİR
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi