01/07/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ GELİR BASAMAKLARI
K.T. SOSYAL SİGORTALAR YASASI
1
9,885.00
2
13,035.00
3
14,345.00
4
15,406.00
5
16,659.00
6*
18,659.00
7
19,839.00
8
21,422.00
9
22,367.00
10
24,902.00
11
26,168.00
12
27,867.00
13
30,481.00
14
33,050.00
15
34,956.00
16
38,400.00
17
40,664.00
18
43,610.00
19
46,471.00
20
49,425.00
21
53,379.00
22
57,333.00
23
61,287.00
24
65,241.00
25
69,195.00
* 31 yaşını doldurmuş olan sigortalılar en az altıncı basamak üzerinden prim yatırırlar.
SOSYAL GÜVENLİK YASASI
1
9,885.00
2
13,007.00
3
16,138.00
4**
19,255.00
5
22,367.00
6
25,496.00
7
28,617.00
8
31,744.00
9
34,860.00
10
37,987.00
11
41,098.00
12
44,220.00
13
47,346.00
14
50,463.00
15
53,585.00
16
56,713.00
17
59,831.00
18
62,952.00
19
66,073.00
20
69,195.00
** 31 yaşını doldurmuş olan sigortalılar en az dördüncü basamak üzerinden prim yatırırlar.