login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
YASALAR
ANASAYFA
MEVZUAT
YASALAR
YASALAR
Sosyal Sigortalar Dairesi'nin uygulanmasından sorumlu olduğu 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nın tam metinlerini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Dökümanları açmak için bir PDF gösterici uygulamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Popüler web tarayıcılarının güncel sürümleri bu dökümanları otomatik olarak açar. Yine de herhangi bir sorun olması durumunda Adobe Reader uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
16/1976
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası
73/2007
Sosyal Güvenlik Yasası
TÜM YASALAR
4/2019
Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
3/2019
Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
38/2017
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası
AÇ/İNDİR
23/2012
Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
22/2012
Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
51/2011
Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
50/2011
Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
24/2011
Sosyal Güvenlik Yasasında Aylık ve Gelirlerin Yükseltilmesini Düzenleyen 110 uncu Maddenin Uygulanmasının Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
21/2011
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasında Gelir ve Aylıkların Artırılmasını Düzenleyen Geçici 8 inci Maddenin (4)üncü fıkrasının Uygulanmasının Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
31/2010
Güzelyurt Bölgesinde Sel felaketinden Etkilenenlerin Sosyal Güvenlik Yasası Kuralları Uyarınca Ödenecek Gecikme Zammından Muaf Tutulacağı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
28/2010
Girne ve Lefkoşa Bölgelerinde Sel felaketinden Etkilenenlerden K.t. Sosyal Sigortalar Yasası Kuralları Uyarınca Kaynaklanan Gecikme Zamlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
27/2010
Girne ve Güzelyurt Bölgelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerden Sosyal Güvenlik Yasası Kuralları Uyarınca Kaynaklanan Gecikme Zamlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
15/2010
Güzelyurt Bölgesinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin Kt Sosyal Sigortalar Yasası Kuralları Uyarınca Ödenecek Gecikme Zammından Muaf Tutulacağı ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
56/2009
Sosyal Güvenlik Primlerine Uygulanan Gecikme Zammı Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
51/2009
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Geçici 8.inci Maddesinin (4)üncü Fıkrasında Düzenlenmiş Olan Aylık ve Gelirlerin Yükseltilmesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
50/2009
Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
48/2009
Sosyal Sigorta Gecikme Zammı Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa
AÇ/İNDİR
73/2007
Sosyal Güvenlik Yasası
AÇ/İNDİR
18/2003
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
37/2001
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması (Geçici Kurallar) Yasası
AÇ/İNDİR
30/1996
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası
AÇ/İNDİR
58/1989
Sosyal Sigortalar Dairesi(Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası
AÇ/İNDİR
23/1987
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Antlaşması (Onay) Yasası
AÇ/İNDİR
16/1976
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası
AÇ/İNDİR
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi